28. okt. 2009

Giftige flasker og smokker

Jeg abonnerer på Foreldre & Barn og fikk et nytt nummer i posten i dag. Nr 11, 2009. De har en tre siders reportasje om dette med giftinnholdet i flasker og smokker. Bisphenol A (BPA). Dette stoffet er faktisk forbudt i Canada og Danmark, blandt annet. I Norge er det fortsatt tillatt fordi det hersker en del usikkerhet rundt temaet. Er det virkelig så farlig, eller ei? Her burde man jo gå for "føre var" prinsippet, og ikke tillate dette i det hele tatt. Men, slik er det altså ikke her til lands. De fleste butikker har nå trukket tilbake sine produkter og enkelte har faktisk allerede fått inn nye produkter frie for BPA.
Dette skriver de: " Mange gjennomsiktige plastprodukter er laget av plasttypen polykarbonat. Grønn Hverdags undersøkelse tar for seg tåteflaskser og smokker, men stoffet finnes også i mange andre produkter som barn og voksne er i kontakt med i dagliglivet. Når denne plasttypen utsettes for friksjon eller varmes opp, er det fare for at den lekker ut små mengder av miljøgiften BPA. Det kan for eksempel skje i forbindelse med oppvarming av melk i en tåteflaske, eller når et barn biter eller suger på den harde plastdelen av en narresmokk. Det er påvist at det først og fremst er slitte produkter som avgir det giftige stoffet.
Tidligere har man trodd at stoffet ikke er farlig i små doser, men dette er det nå reist tvil om fra forskerhold. BPA er et såkalt hormonhemmende stoff. I dyreforsøk er det påvist at stoffet kan gi hormonforstyrrelser, som tidlig pubertet og redusert forplantningsevne. Det kan også være kreftfemkallende."

Les mer om dette i Foreldre og Barn 11/2009.

2 kommentarer:

Camilla sa...

Og har du sett den søøøøøte jenta på sidene 78-82:-) Minstegullet mitt.

Solveig sa...

Ja, ser man det! Har Keira blitt så stor allerede?? Hun er nydelig. Begge jentene dine er jo det :-)